efemeryda cafe -

ID

Opis Projektu

Akademicki projekt logotypu i ID dla kawiarni Efemeryda – miejsca spotkań artystów.